Leden 2019

 
Eric Bol
Twan Colbers
Peter Coopmans
Rob Dirkx
Gerard Duijvelaar
Wieke Gielen
Jan Görtz
Piet Holtackers
Ruud Hendriks
Jean Hendrix
Angelo Janssen
Eric Janssen
Siem Janssen
Ard Kluthausen
Sharon Kuijpers
Greert Lenders
Leny Lenders
Peter Madou
Eric van Neerven
Geert Peeters
John Peeters
Twan Peeters
Jari Rekker
Peter Timmermans
Bert de Vries (TMR)
Stan Wilmer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk zien wij jou ook graag als lid van de club van 50! Geef je op bij een van de teamleden of via info@stockcarteambaarlo.com.

Reglement "Club van 50":

Hier volgen de simpele spelregels voor het lidmaatschap van de Club van 50:

1) Het lidmaatschap is steeds geldig voor de duur van 1 kalenderjaar en loopt dus van 1 januari t/m 31 december.

2) Iemand die in de loop van het jaar lid wordt, dient de volledige contributie voor dat jaar te voldoen en is dan met terugwerkende kracht lid vanaf 1 januari.

3) De contributie bedraagt 50 euro per jaar per lid. Meer mag natuurlijk ook! Betalen kan contant bij een van de teamleden of het bedrag kan over gemaakt worden op rekeningnummer NL59 RABO 01584 17 356 van de Rabobank t.n.v. Stockcarteam Baarlo.

4) Iemand is lid vanaf het moment dat alle gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) bij Stockcarteam Baarlo bekend zijn en de contributie betaald is.