Leden 2018

Roy Arts
Bianca Bartels
Harald Bartels
Brandweer Baarlo
Eric Bol
Twan Colbers
Peter Coopmans
Wim Corneth
Peter Crienen
Rob Dirkx
Gerard Duijvelaar
Jan v/d Eertwegh
Wieke Gielen
Jan Görtz
Ruud Hendriks
Piet Holtackers
Ard Kluthausen
Geert Lenders
Leny Lenders
Geert Peeters
John Peeters
Marlie Peeters
Patrick Peeters
Twan Peeters
Jari Rekker
Britt Timmermans
Peter Timmermans
Cock van Wamelen
Corine van Wamelen
Michelle van Wamelen
Ron van Wamelen
Wim v/d Werf
Stan Wilmer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk zien wij jou ook graag als lid van de club van 50! Geef je op bij een van de teamleden of via info@stockcarteambaarlo.com.

Reglement "Club van 50":

Hier volgen de simpele spelregels voor het lidmaatschap van de Club van 50:

1) Het lidmaatschap is steeds geldig voor de duur van 1 kalenderjaar en loopt dus van 1 januari t/m 31 december.

2) Iemand die in de loop van het jaar lid wordt, dient de volledige contributie voor dat jaar te voldoen en is dan met terugwerkende kracht lid vanaf 1 januari.

3) De contributie bedraagt 50 euro per jaar per lid. Meer mag natuurlijk ook! Betalen kan contant bij een van de teamleden of het bedrag kan over gemaakt worden op rekeningnummer NL59 RABO 01584 17 356 van de Rabobank t.n.v. Stockcarteam Baarlo.

4) Iemand is lid vanaf het moment dat alle gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) bij Stockcarteam Baarlo bekend zijn en de contributie betaald is.