Leden 2017

Harald Bartels
Maud Basten-Coopmans
Brandweer Baarlo
Eric Bol
Menno Bremer
Peter Coopmans
Twan Colbers
Wim Corneth
Rob Dirkx
Jack Dorssers
Gerard Duijvelaar
Jan v/d Eertwegh
Wieke Gielen
Jan Görtz
Jean Hendriks
Ruud Henriks
Piet Holtackers
Eric Janssen
Siem Janssen
Christ Jochems
Ard Kluthausen
Andre Kuijpers
Sharon Kuijpers
Geert Lenders
Leny Lenders
Theo van Lier
Peter Madou
Sjaak Nellen
Geert Peeters
John Peeters
Twan Peeters
Jari Rekker
Nick Schreurs
Peter Timmermans
Jan Verhoeven
Piet Verkoelen
Wim v/d Werf
Stan Wilmer
 

Natuurlijk zien wij jou ook graag als lid van de club van 50! Geef je op bij een van de teamleden of via info@stockcarteambaarlo.com.

Reglement "Club van 50":

Hier volgen de simpele spelregels voor het lidmaatschap van de Club van 50:

1) Het lidmaatschap is steeds geldig voor de duur van 1 kalenderjaar en loopt dus van 1 januari t/m 31 december.

2) Iemand die in de loop van het jaar lid wordt, dient de volledige contributie voor dat jaar te voldoen en is dan met terugwerkende kracht lid vanaf 1 januari.

3) De contributie bedraagt 50 euro per jaar per lid. Meer mag natuurlijk ook! Betalen kan contant bij een van de teamleden of het bedrag kan over gemaakt worden op rekeningnummer NL59 RABO 01584 17 356 van de Rabobank t.n.v. Stockcarteam Baarlo.

4) Iemand is lid vanaf het moment dat alle gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) bij Stockcarteam Baarlo bekend zijn en de contributie betaald is.